Nigel Farage XNFD

Hậu Brexit: Farage đã chọn đúng thời điểm để “nhảy khỏi con tàu đắm“

  •   06/07/2016

VOV.VN - Theo giới phân tích, ông Farage đã chọn đúng thời điểm để rút lui sau khi thành công trong việc hậu thuẫn phá vỡ sự thống nhất của EU.

Diamond Sponsors
WEBSITE LINK
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second