Uploaded by Hoàng Nhân Nguyễn

5video(s)

MÁY HÀN CẮT KIM LOẠI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU NƯỚC

MÁY HÀN CẮT KIM LOẠI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU NƯỚC

Video uploaded by Hoàng Nhân Nguyễn

3 years ago 1015 views

Doanh nghiệp CNHT thu hẹp sản xuất vì thiếu vốn

Doanh nghiệp CNHT thu hẹp sản xuất vì thiếu vốn

Video uploaded by Hoàng Nhân Nguyễn

3 years ago 946 views

Ngành cơ khí Việt Nam: Đánh mất cơ hội vì nội lực yếu

Ngành cơ khí Việt Nam: Đánh mất cơ hội vì nội lực yếu

Video uploaded by Hoàng Nhân Nguyễn

3 years ago 927 views

Sáng kiến giải pháp hữu ích 2016

Sáng kiến giải pháp hữu ích 2016

Video uploaded by Hoàng Nhân Nguyễn

3 years ago 1020 views

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành cơ khí

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành cơ khí

Video uploaded by Hoàng Nhân Nguyễn

3 years ago 974 views

Diamond Sponsors
gold sponsors
Partners
WEBSITE LINK
CO-SPONSORS
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second