Quy định & Điều kiện tham gia sơ tuyển đề tài Chương trình Cơ khí – Tự động hóa

Căn cứ Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ vào định hướng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ TP. HCM giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ mục tiêu và nội dung đề xuất của Ban chủ nhiệm chương trình nhằm triển khai kế hoạch Khoa học – Công nghệ năm 2016 của Chương trình Cơ khí – Tự động hóa.
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố giới thiệu mục tiêu, nội dung và các quy định, các điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tham gia sơ tuyển đề tài Chương trình Cơ khí – Tự động hóa.
Các đề tài mang tính cấp thiết, giải quyết các vấn đề đặt hàng từ doanh nghiệp, các đề tài được thành phố giao hoặc đặt hàng.  
– Các đề tài có đặt hàng từ doanh nghiệp.  
– Các đề tài mang tính công nghệ cao, nhiều địa chỉ ứng dụng và có khả năng huy động nhiều nguồn kinh phí đối ứng ngoài ngân sách.  
Tập trung chủ yếu vào các ngành/lĩnh vực ưu tiên như sau:  
  Ngành cơ khí chế tạo máy;  
 Các ngành robot – tự động hóa.
 Thiết bị y sinh.  
 Lĩnh vực công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ;  
 Lĩnh vực năng lượng, năng lượng mới, năng lượng tái tạo;  
 Ngành hoá dược; Chế biến tinh lương thực thực phẩm. 
Thời gian đăng ký:  Hồ sơ sẽ được nhận liên tục trong năm, định kỳ 04 tháng/lần họp xác định nhiệm vụ.
 PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ  
– Các dạng đề tài nghiên nghiên cứu triển khai theo cơ chế đồng đầu tư, tỷ lệ đầu tư từ ngân sách và cơ quan ứng dụng được hai bên thỏa thuận; hoặc được đầu tư 100% kinh phí nghiên cứu tùy theo từng đề tài.  
– Ngân sách nhà nước hỗ trợ đến 30% trên tổng kinh phí thực hiện các dự án nghiên cứu sản xuất thử nghiệm. Hỗ trợ đến 50% tổng mức kinh phí thực hiện dự án nghiên cứu sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, dự án triển khai tại địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn. Hỗ trợ đến 100% tổng kinh phí thực hiện đối với các đề tài nghiên cứu khoa học.   
Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu rõ hơn về mục tiêu, nội dung và quy trình đăng ký sơ tuyển đề tài xin vui lòng liên hệ:
 Anh Chu Bá Long  
 Điện thoại: 3932 6903, 0983 013 818  
 Email: cblong.skhcn@tphcm.gov.vn, chubalong@gmail.com   Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn   
Vui lòng tải thông tin tại đây:
>>> Thông báo
>>> Phụ lục

Nguồn tin: Sở KH&CN TPHCM

Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *