Quy chế hội viên dành cho Hội viên liên kết và Hội viên chính thức của HAMEE

Quy chế hội viên dành cho Hội viên liên kết và Hội viên chính thức của HAMEE khi tham gia và trở thành thành viên của Hội Doanh nghiệp Cơ khí – Điện TP.HCM hiện hành.

QUY CHẾ HỘI VIÊN

DÀNH CHO HỘI VIÊN LIÊN KẾT 
1. Tiêu chuẩn hội viên
– Các Doanh nghiệp ngành nghề khác có quan hệ giao dịch với các doanh nghiệp trong Hội (loại trừ Ngân hàng, tổ chức tài chính) 
– Tuân thủ pháp luật và các chính sách của Nhà – nước (Không nợ THUẾ, không vi phạm pháp luật). 
– Hoạt động trên 3 năm. 
– Doanh thu trên 10 tỷ của năm trước đó.
– Số lượng Hội viên liên kết không quá 10% SO với hội viên chính thức / năm

2. Quyền lợi: 
– Được tham dự các sinh hoạt và sự kiện do Hội tổ chức
– Được tiếp nhận các thông tin liên quan đến hoạt động của Hội và thông tin của Hội viên 
– Được nhận hỗ trợ từ Hội trong các hoạt động nghề nghiệp.
Được quảng bá sản phẩm, dịch vụ của mình đến các Hội viên. 
– Không được tham gia ứng cử và bầu cử vào các chức danh Lãnh đạo và Ban kiểm tra Hội theo quy định. . 
– Không được biểu quyết các vấn đề của Hội.

3. Nghĩa vụ:
Tuân thủ Điều lệ Hội và các quy định sinh hoạt Hội. 
– Đóng hội phí theo quy định.
DÀNH CHO HỘI VIÊN CHÍNH THỨC
1. Tiêu chuẩn hội viên 
Các Doanh nghiệp thuộc ngành Cơ khí & Điện.
Tuân thủ pháp luật và các chính sách của Nhà nước (Không nợ THUÊ, không vi phạm pháp luật).
Hoạt động trên 2 năm.
Nhân sự từ 4 người trở lên.
– Doanh số 3 tỷ năm (Lây Doanh số của năm cao nhất trong 2 năm hoạt động).
2. Quyền lợi: 
– Tham gia các sinh hoạt và sự kiện do Hội tổ chức
Tiếp nhận các thông tin hoạt động Hội
Nhận hỗ trợ từ Hội và các tổ chức có quan hệ với Hội trong hoạt động nghề nghiệp
. – Được quảng bá sản phẩm của Doanh nghiệp
– Được tham gia ứng cử và bầu cử
3. Nghĩa vụ:
Tuân thủ Điều lệ Hội và các quy định sinh hoạt Hội. 
Đóng hội phí theo quy định
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Ban Thư ký HAMEE:

HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ – ĐIỆN TPHCM

310A Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, TP. HCM

t/f:   84(28) – 39734081

m: 0903 901133 (Ms Lan) ; 0903 88 73 66 (Ms Thư) 

e:  hoicokhidien@gmail.com; hamee@hamee.vn

w: http://www.hamee.vn

Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *