CƠ HỘI TRỞ THÀNH HỘI VIÊN CỦA HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ – ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CƠ HỘI TRỞ THÀNH HỘI VIÊN CỦA HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ – ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội viên của Hội doanh nghiệp Cơ khí – Điện thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng kết nạp đăng kí các doanh nghiệp trở thành hội viên của Hội.

hoi vien hamee 1
CƠ HỘI TRỞ THÀNH HỘI VIÊN CỦA HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ – ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội viên của Hội doanh nghiệp Cơ khí – Điện thành phố Hồ Chí Minh có quyền lợi gì?
1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.
3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Được phát biểu ý kiến và kiến nghị, đề đạt nguyện vọng lên các cơ quan Đảng, Chính quyền xem xét giải quyết những yêu cầu của mình thông qua Hội.
4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội.
5. Được giới thiệu hội viên mới.
6. Được khen thưởng theo quy định của Hội.
7. Được cấp thẻ hội viên. Được hưởng các chế độ ưu đãi khi sử dụng các loại dịch vụ do Hội cung cấp
8. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục là hội viên. Trong trường hợp này, hội viên cần thông báo chính thức bằng văn bản (đơn) trước một tháng cho Ban Chấp Hành.
9. Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành nghề của mình trong phạm vi quyền hạn và khả năng của Hội.
10. Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội.
Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí – điện tại thành phố Hồ Chí Minh thì hãy đăng kí trở thành hội viên của HAMEE để được hưởng có quyền lợi mà chỉ hội viên của hội mới có.
 

Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *