Quy chế hội viên hamee
Quy chế hội viên hamee

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Ban Thư ký HAMEE:

HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ – ĐIỆN TPHCM

310A Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, TP. HCM

t/f:   84(28) – 39734081

m: 0903 901133 (Ms Lan) ; 0903 88 73 66 (Ms Thư)

e:  hoicokhidien@gmail.com; hamee@hamee.vn

w: http://www.hamee.vn