Quy chế hội viên hamee

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Ban Thư ký HAMEE:

HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ – ĐIỆN TPHCM

Địa Chỉ :310A Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, TP. HCM

Số Điện Thoại Bàn:   84(28) – 39734081

Điện Thoại: 0903 901133 (Ms Lan) ; 0903 88 73 66 (Ms Thư)

Mail:  hoicokhidien@gmail.com; hamee@hamee.vn

Web: http://www.hamee.vn