KÊU GỌI, BÀY TỎ SỰ QUAN TÂM TRỞ THÀNH THÀNH VIỆN CỦA HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ – ĐIỆN TPHCM

KÊU GỌI, BÀY TỎ SỰ QUAN TÂM TRỞ THÀNH THÀNH VIỆN CỦA HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ – ĐIỆN TPHCM

Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí – Điện là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp các nhà quản lý, chuyên viên kỹ thuật, các đơn vị cùng hoạt động trong ngành cơ khí – điện thuộc nhiều thành phần kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm mục đích đầu tư công sức và trí tuệ vào việc phát triển ngành cơ khí – điện theo đúng chủ trương, luật pháp của Nhà nước, phù hợp với lợi ích của hội viên và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố và cả nước. Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí – Điện TPHCM được thành lập theo Quyết định số 3259/QĐ-UB do Chủ Tịch Ủy Ban Nhân dân TPHCM phê duyệt ngày 31/05/2001.
Sau gần 18 năm hoạt động, HAMEE đã thu hút hơn 330 thành viên là các doanh nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh. Với nhiều quyền lợi khi là một thành viên của hội như được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội; được Hội cung cấp thông tin hữu ích liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức; được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành nghề của mình trong phạm vi quyền hạn và khả năng của Hội,…

KÊU GỌI, BÀY TỎ SỰ QUAN TÂM TRỞ THÀNH THÀNH VIỆN CỦA HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ – ĐIỆN TPHCM
KÊU GỌI, BÀY TỎ SỰ QUAN TÂM TRỞ THÀNH THÀNH VIỆN CỦA HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ – ĐIỆN TPHCM

Trong suốt thời gian qua, Hội đã tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Hội còn phối hợp tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, phổ biến, huấn luyện đào tạo, cung cấp thông tin, kiến thức cho hội viên về kinh tế, thị trường, các tiến bộ về khoa học kỹ thuật… có liên quan đến ngành nghề, giúp hội viên mở rộng kiến thức chuyên môn, nghiên cứu và ứng dụng vào sản xuất kinh doanh. Có rất nhiều doanh nghiệp hội viên đã luôn đồng hành, gắn bó với Hội từ sau khi thành lập đến nay. Điều này đã khiến cho Hội ngày càng phát triển, có vị thế vững chắc trong ngành cơ khí – điện tại Thành phố Hồ Chi Minh.
Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cơ khí – điện chưa là thành viên của Hội thì hãy đăng kí để trở thành một thành viên của Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí – Điện TPHCM để cùng học hỏi, chia sẻ, chung tay đóng góp vào sự phát triển doanh nghiệp và lĩnh vực cơ khí –  điện của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung.
 

Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *